crossfit

Workouty

Foot Locker

Silová časť Drepy s osou podľa času. Začína sa po dvoch minútach a uberajú sa opakovania až po jednoty opakovania. Tam sa prejde jedno opakovanie za minútu. Váhu som vždy prikladal o niečo väčšiu až kým som neprišiel na jednotlivé opakovania. On the 0: 9 RepsOn the 2: 7 RepsOn the 4: 5 RepsOn the […]

Read More