Začiatočníci

Pre ženy
Redukcia tuku
Veda a šport
Začiatočníci

Zmenšia cviky na brucho váš pás ?

Už celé roky si väčšina ľudí myslí, že cvičením brucha sa zmení ich pás. Ale je tomu naozaj tak? Skúsme nájsť odpoveď v jednej štúdii ktorej sa zúčastnilo 24 ľudí (14 mužov a 10 žien) náhodne rozdelených buď do kontrolnej alebo cvičiacej skupiny. Pred a po tréningu sa testovala antropometria ( výška, hmotnosť, BMI…), zloženie tela a […]

Read More