Pre ženy

Pre ženy
Veda a šport

Účinok cvičenia na materské mlieko

Posledná štúdia zistila, že cvičením žena môže zlepšiť zloženie materského mlieka, čím sa znížia celoživotné riziká pre dieťa ako sú cukrovka, obezita alebo srdcové choroby. Podľa výskumníčky Kristin Stanford sa v minulosti uskutočnili štúdie, ktoré ukázali, že materské cvičenie zlepšuje zdravie potomstva, v tejto štúdii chceli odpoveď prečo. Preto študovali myši narodené „sedavým“ matkám, a kŕmili ich mliekom […]

Read More
Pre ženy
Veda a výživa

Materská obezita urýchľuje starnutie potomstva

Je známe, že obezita zhoršuje metabolizmus a predisponuje nás k cukrovke a srdcovým chorobám. Nový výskum ukazuje, že sa účinky materskej obezity dokonca prenášajú cez celé generácie na potomkov, čo urýchľuje rýchlosť starnutia metabolických problémov, ktoré sa vyskytujú v bežnom živote. Vedci študovali potomstvo obéznych matiek potkanov. Pozorovali potomkov po celý život – od puberty, […]

Read More
Pre ženy
Redukcia tuku
Veda a šport
Začiatočníci

Zmenšia cviky na brucho váš pás ?

Už celé roky si väčšina ľudí myslí, že cvičením brucha sa zmení ich pás. Ale je tomu naozaj tak? Skúsme nájsť odpoveď v jednej štúdii ktorej sa zúčastnilo 24 ľudí (14 mužov a 10 žien) náhodne rozdelených buď do kontrolnej alebo cvičiacej skupiny. Pred a po tréningu sa testovala antropometria ( výška, hmotnosť, BMI…), zloženie tela a […]

Read More
Pre ženy

Žena ako Rambo

Prečo ženy nemôžu vyzerať ako Rambo v telocvični

Read More